Transgis

Adres i informacje

Transgis Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 2

87-200 Wąbrzeźno

Tel/fax.: +48 56 687 13 51

E-mail: transgis@transgis.eu

BDO numer 000020624

 

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000071236

Sąd Rejonowy dla miasta Torunia, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 8781543342

REGON: 871112658

Kapitał zakładowy PLN 178.700 w całości wpłacony.

.